Performance Assessment

เป็นการวัดผลการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือร้องเพลง โดยที่ผู้เข้าวัดผลจะต้องบรรเลงบทเพลงหรือร้องเพลง ที่เตรียมมาให้กรรมการฟังภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที โดยจะได้รับใบ Certificate พร้อมความเห็น และคำแนะนำ (Comments) กลับไปทันที่ที่การวัดผลเสร็จสิ้น ไม่มีการให้คะแนน ไม่มีตก ไม่มีผ่าน สอบได้ทั้งดนตรี Classic และ Jazz 

เปิดรับทุกระดับอายุ เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่กำลังเตรียมแสดงคอนเสิร์ต หรือกำลังจะเข้าแข่งขัน แม้กระทั่งเตรียมสอบเข้าสถาบันดนตรี หรือสอบ ABRSM   
• นักเรียนผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องการสอบเกรดเต็มรูปแบบตาม Syllabus
• นักเรียนดนตรีที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสมองที่ไม่สามารถสอบเกรดตามปกติได้