สถาบันสอบ ABRSM

ABRSM หรือ The Associated Board of the Royal Schools of Music เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก 4 แห่ง รวมตัวกันเพื่อวางแนวทางการสอบด้านดนตรีให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับ World Class

• Royal Academy of Music, London
• Royal College of Music, London
• Royal Northern College of Music, Manchester
• Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow

ABRSM ดำเนินการสอบมาแล้วกว่า 130 ปี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เข้าสอบมากกว่า 630,000 คน จากมากกว่า 93 ประเทศ