School Network

จุไรรัตน์มิวสิค ปัจจุบันมีเครือข่ายการเรียนการสอนดนตรีกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ มีทั้งเป็นรูปแบบ โรงเรียนดนตรี สตูดิโอสอนดนตรี และครูดนตรีอิสระ ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับจุไรรัตน์มิวสิค จะได้รับการสนับสนุนทุกด้านที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจด้านดนตรีเป็นไปได้โดยง่าย มีการลงทุนน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้า และรายเดือนใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้ชื่อสถานที่เป็นของตัวเองได้ ท่านจะมีที่ปรึกษาในทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำการเรียนการสอนดนตรี หนังสือเรียน การอบรมวิชาการ การสอบเกรด และมีสินค้าเครื่องดนตรีทุกชนิดไว้บริการ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ของจุไรรัตน์มิวสิค น่าจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการเดินทางร่วมกันของเรา จะทำให้ท่านประหยัดเวลาในการที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอาเอง ซึ่งจะทำให้ท่านจะประสบความสำเร็จได้อย่ารวดเร็ว

หากท่านเป็น ครูสอนดนตรี/โรงเรียนดนตรี และเข้าเป็นเครือข่าย Churairat Music Education Network ท่านจะได้รับบริการพิเศษดังต่อไปนี้

• หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีราคาพิเศษ
• เครื่องดนตรีราคาพิเศษ พร้อมบริการผ่อนชำระระยะยาว หรือบริการให้เช่า สำหรับใช้ในการสอน
• มีบริการให้คำปรึกษา/อบรม เรื่องการใช้หนังสือ การวิชาการ การอบรมพัฒนาครู การเตรียมส่งนักเรียนสอบเกรด ABRSM ตลอดจนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตให้นักเรียน

• มีเวทีการแข่งขันระดับประเทศ Churairat Piano Competition ที่จัดเป็นประจำทุกปี ให้เข้าร่วม
• บริการส่งกรรมการสอบ ABRSM จากประเทศอังกฤษ ไปทำการสอบให้ถึงสถานที่ของท่านเมื่อมีจำนวนผู้สอบขั้นต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด
• มีหลักสูตรเพื่อให้ใช้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ

• ให้คำปรึกษาในการจัดสถานที่ การกั้นห้องเรียนให้เหมาะสม และการตลาดครบวงจร
• ให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสามัญ
• อนุญาตให้ใช้ Website และ Facebook ของทางบริษัทฯ ในการอ้างอิงในการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาในเครือข่าย โดยยึดหลักการที่บริษัทกำหนด และต้องไม่เปิดธุรกิจในสถานที่ใกล้เคียง กับผู้ที่อยู่ในเครือข่ายอยู่แล้วมากจนเกินไป


จุไรรัตน์มิวสิค มีครบทุกสิ่งสำหรับคนรักดนตรี
กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ภูเก็ต • ขอนแก่น​