คอร์สลีลาศวัยเกษียณ

หลักสูตรลีลาศ วัยเกษียณ
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ เน้นให้เรียนง่าย ๆ ให้ผู้เรียนได้มีความสุขสนุกสนานไปกับจังหวะ Beguine และ Cha-Cha-Cha โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน และจะได้เรียนร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันทั้งห้อง 

ครูที่มีคุณภาพของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของครูเป็นอย่างมาก คุณครูทุกคนนอกจากจะมีความรู้ความสามารถขั้นสูงแล้ว ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้คุณครูทุกคนเรียนรู้เพิ่มเติม และเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

การเรียนการสอน ระดับอายุ และอัตราค่าเรียน
• เปิดสอนที่ สาขานวมินทร์
• เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-8 คน

• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (คอร์สละ 8 ครั้ง)
• รับอายุ 50 ปี ขึ้นไป

• ค่าเรียน 4,100 บาท / คน / คอร์ส

กิจกรรมของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
ทางโรงเรียนมีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ