คอร์สลีลาศวัยเกษียณ

หลักสูตรลีลาศ วัยเกษียณ

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ เน้นให้เรียนง่ายๆ ให้ผู้เรียนได้มีความสุขสนุกสนานไปกับจังหวะ Beguine และ Cha-Cha-Cha โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน และจะได้เรียนร่วมกันกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันทั้งห้อง 

ครูที่มีคุณภาพของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของครูเป็นอย่างมาก คุณครูทุกคนนอกจากจะมีความรู้ความสามารถขั้นสูงแล้ว ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้คุณครูทุกคนเรียนรู้เพิ่มเติม และเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

การเรียนการสอน ระดับอายุ และอัตราค่าเรียน

• เปิดสอนที่ สาขานวมินทร์
• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-8 คน

• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 1/2 ชั่วโมง (คอร์สละ 8 ครั้ง)
• รับอายุ 50 ปี ขึ้นไป

• ค่าเรียน 4,000 บาท / คน / คอร์ส


กิจกรรมของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์

ทางโรงเรียนมีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ