เปียโนเช่ารายเดือน สำหรับสถานที่อื่นๆ

จุไรรัตน์มิวสิค มีเปียโนทุกชนิดทุกขนาด ทั้ง Upright, Grand และมี Auto-Play Piano ที่สามารถบรรเลงเองได้โดยไม่ต้องใช้นักดนตรี เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เปียโนในระยะสั้น หรือยังไม่แน่ใจที่จะซื้อ

อัตราค่าเช่า

 

 

 

ค่าเช่า (บาท/เดือน)

ค่าขนส่ง

รวมตั้งเสียง

ค่าประกัน

มีดอกเบี้ยให้ 5% ต่อปี

Level 1

Level 2

Level 3

  UPRIGHT PIANO

 

 

 

 

 

  Japanese Piano

2,500

3,750

5,000

2,500

20,000

  Yamaha U1

5,000

7,500

10,000

2,500

35,000

  Yamaha U3 

7,000

10,500

14,000

2,500

45,000

  GRAND PIANO

 

 

 

 

 

  Japanese Piano

11,000

16,500

22,000

3,500

65,000

  Kawai

13,000

19,500

26,000

3,500

70,000

  Yamaha G2 / G3

15,000

22,500

30,000

3,500

75,000

 

 

 

 

 

 

  DIGITAL PIANO

 

 

 

 

 

  Custom

2,500

3,750

5,000

2,000

20,000

  AUTO-PLAY DIGITAL
  GRAND PIANO

 

 

 

 

 

  Custom DGP-77 BK

13,500

20,250

27,000

3,000

50,000

  Custom DGP-77 WH

14,500

21,750

29,000

3,000

55,000

 

• ค่าเช่าแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อเปียโนในแต่ละสถานที่
• ทำสัญญาครั้งแรก 3 เดือน หลังจากนั้นชำระล่วงหน้าครั้งละ 1 เดือน
• เงินประกันมีดอกเบี้ยให้ 5% ต่อปี เมื่อชำระเป็นเงินสด
• ค่าขนส่งรวมไป/กลับ (ไม่รวมขึ้นชั้น) พร้อมบริการตั้งเสียงเปียโน 1 ครั้ง
• ค่าเช่าไม่เกิน 6 เดือนนำมาลดราคาได้ เมื่อซื้อเปียโนราคาเดียวกันกับตัวที่เช่าหรือสูงกว่า
• อัตราค่าเช่านี้สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดอื่นกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการเช่า

1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอเช่า
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอเช่า
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่วางเปียโน

เช่าเปียโนจากจุไรรัตน์มิวสิค แตกต่างอย่างไร ?
• จุไรรัตน์มิวสิค มีเปียโนให้เลือกมากตรงตามความต้องการใช้ และงบประมาณ เปียโนทุกหลังสภาพดี สีภายนอกสวยไม่มีตำหนิ กลไกภายในไม่ติดขัด จูนเสียงและปรับทัชชิ่งอย่างดี
• มีทีมช่างพร้อมให้บริการตลอดเวลา มีเครื่องเปลี่ยนทันทีหากมีอุบัติเหตุ หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนรุ่นเปียโนให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง


• ทางบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านนี้มาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี มีความเป็นมืออาชีพ และตรงต่อเวลา
• ให้บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น มีเปียโนพร้อมให้บริการด่วนได้ทันที