Music for Little Mozarts Course

หลักสูตร Music for Little Mozarts
หลักสูตรถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนานเป็นตัวนำ ดำเนินเรื่องด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ สองตัว Beethoven Bear และ Mozart Mouse ที่จะพาเด็ก ๆ ผจญภัยไปกับการเรียนดนตรีอันแสนสนุกสนาน เด็ก ๆ จะเรียนเป็นกลุ่มไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ได้รับความรู้ และประสบการณ์ทางดนตรีครบถ้วน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
• การบรรเลงเปียโน
• การเรียนรู้จังหวะที่ถูกต้องและแม่นยำ
• การฟัง / การอ่าน / การเขียนโน้ต
• การร้องเพลง
• กิจกรรมเข้าจังหวะ
• ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน

ครูที่มีคุณภาพของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ ABRSM (สถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ) สามารถวางพื้นฐานทางดนตรีให้เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

การเรียนการสอน และระดับอายุ
• เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-12 คน
• ในช่วงประมาณ 3 เดือนแรก ผู้ปกครองต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนด้วย
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 3 1/2 - 4 1/2 ขวบ

ระยะเวลาในการเรียน
• Book 1-2 ใช้เวลาเรียน 1 ปี
• Book 3-4 ใช้เวลาเรียน 1 ปี

อัตราค่าเรียน ในวันสมัครเรียนครั้งแรก

 

 

สาขานวมินทร์

แฟชั่นไอส์แลนด์

  ค่าลงทะเบียน

300

300

  ค่าเรียนเดือนแรก

2,300

2,400

  ค่าอุปกรณ์ 1 ชุด

2,360

2,360

  รวมทั้งสิ้น

4,960

5,060


* พิเศษ! ตัดสินใจสมัครในวันทดลองเรียน จะได้รับส่วนลดค่าอุปกรณ์ 30 %


​อัตราค่าเรียน ปกติต่อเดือน

 

 

สาขานวมินทร์

แฟชั่นไอส์แลนด์

ค่าเรียนปกติ / เดือน

2,300

Book 1-2

2,400

Book 1-2

2,400

Book 3-4

2,500

Book 3-4


* ค่าเรียนชำระล่วงหน้า ครั้งละ 1 เดือน

อุปกรณ์การเรียน 1 ชุด ประกอบไปด้วย
• Lesson Book 1
• Workbook Book 1
• Discovery Book 1
• Plush Toy Beethoven Bear
• Plush Toy Mozart Mouse
• Children Manuscript Book
• CD Set
• กระเป๋าผ้าลายดนตรี

การวัดผลการเรียนการสอน
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ มีการจัดการสอบวัดผลโดยสถาบันสอบเกรดดนตรี ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) หรือสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษเป็นผู้ประเมินผลการสอบ โดยหลังจากนักเรียนเรียนจบคอร์สนี้แล้วนักเรียนจะได้รับการเตรียมตัวเข้าสอบในระดับ Prep Test

หลังจบคอร์สนี้แล้ว เรียนอะไรต่อไป
หลังจากจบคอร์สนี้แล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อได้ในหลักสูตรเปียโน หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ

กิจกรรมของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
• กิจกรรมประเมินผลการเรียนภายในชั้นเรียนทุก ๆ 3 เดือน
• กิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่เวทีโชว์รูมสาขานวมินทร์
• กิจกรรมการแสดงนอกสถานที่ประจำปี

บริการเปียโนให้เช่า 990 บาท/เดือน เพื่อใช้ฝึกซ้อมที่บ้าน

“การเรียนดนตรีให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องขยันหมั่นฝึกซ้อม โดยเฉพาะเวลาอยู่ที่บ้าน”

ในช่วงแรกของการเรียน หากท่านยังไม่แน่ใจในการตัดสินใจซื้อเปียโน โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์มีบริการให้เช่าเปียโนเพื่อฝึกซ้อมที่บ้าน ในราคาเพียง 990 บาทต่อเดือน (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประโยชน์ในการเรียนเปียโนกับโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
• การเรียนดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำให้สมองดี มีสมาธิ เรียนหนังสือเก่ง มีบุคลิกภาพดี มีวินัย รู้จักรับผิดชอบ และกล้าแสดงออก
• ความรู้ดนตรีโดยเฉพาะเปียโนสามารถใช้เป็นทางเลือก เพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต สามารถเปิดสอนเปียโนเองได้ที่บ้าน เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือ เปียโนสตูดิโอที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สนับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรี เปิดโรงเรียน / สตูดิโอ ของตนเองมาแล้วมากกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ