Taekwondo Course

หลักสูตรวิชาเทควันโด
เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวเกาหลี โดยการใช้มือ เท้า และสติปัญญา ผู้ที่ได้ฝึกฝนเล่าเรียนวิชานี้ จะส่งผลให้มีปฏิภาณ ไหวพริบ รู้จักการป้องกันตัวเป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และความแข็งแกร่งของร่างกาย

การสอบเลื่อนสาย
รับรองโดย World Taekwondo มีการสอบทุก ๆ 3-4 เดือน (โดยประมาณ) ตั้งแต่ สายขาว จนถึง สายดำ

การส่งนักกีฬาของทางยิมส์เข้าแข่งขัน
นักเรียนที่สอบผ่านระดับสายเหลืองขึ้นไป สามารถสมัครเป็นนักกีฬาของทางยิมส์ได้ จุไรรัตน์ยิมส์มีการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทั้งประเภทพุมเซ่ (แสดงท่ารำ) และประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) ในรายการต่าง ๆ ทั่วประเทศตลอดทั้งปี

ทีมครูที่มีคุณภาพของ จุไรรัตน์ยิมส์
จุไรรัตน์ยิมส์ มีทีมครูผู้สอนที่ม่ีมาตรฐานสูง นำทีมโดย อ.สินสมุทร์ พุ่มทอง ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ หรือ Kukkiwon Master โดยได้ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์เทควันโดโลก และยังเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย อดีตผู้ตัดสินสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ประเภทต่อสู้ อดีตเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทพุมเซ่ 

การเรียนการสอน ระดับอายุ และอัตราค่าเรียน
• เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10-35 คน สำหรับสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
• เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-15 คน สำหรับสาขานวมินทร์

• รับอายุ 5 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

 

แฟชั่นไอส์แลนด์

สาขานวมินทร์

วัน - รอบเวลาเรียน

อังคาร - ศุกร์

17.00 - 18.15

เสาร์

10.00 - 11.30

เสาร์ - อาทิตย์

10.00 - 11.30

 

11.30 - 13.00

 

11.45 - 13.15

อาทิตย์

10.30 - 12.00

 

13.30 - 15.00

 

 

เรียนได้ทุกวัน วันละ 1 รอบ

เรียนได้ทั้งวันเสาร์ & อาทิตย์ วันละ 1 รอบ

ใน 1 เดือนเรียนกี่วันก็ได้

เดือนละ 4 ครั้ง

อัตราค่าเรียน

2,100 บาท / เดือน

1,600 บาท / เดือน


• ค่าลงทะเบียน 300 บาท
• ค่าชุดเทควันโด 850 บาท ขึ้นไป (ตามขนาด)
• ค่าเรียนชำระล่วงหน้า ครั้งละ 1 เดือน