Taekwondo Course

หลักสูตรวิชาเทควันโด

เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวเกาหลี โดยการใช้มือ เท้า และสติปัญญา ผู้ที่ได้ฝึกฝนเล่าเรียนวิชานี้ จะส่งผลให้มีปฏิภาณ ไหวพริบ รู้จักการป้องกันตัวเป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และความแข็งแกร่งของร่างกาย

การสอบเลื่อนสาย

รับรองโดย World Taekwondo มีการสอบทุกๆ 3-4 เดือน (โดยประมาณ) ตั้งแต่ สายขาว จนถึง สายดำ

การส่งนักกีฬาของทางยิมส์เข้าแข่งขัน

นักเรียนที่สอบผ่านระดับสายเหลืองขึ้นไป สามารถสมัครเป็นนักกีฬาของทางยิมส์ได้ จุไรรัตน์ยิมส์มีการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทั้งประเภทพุมเซ่ (แสดงท่ารำ) และประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) ในรายการต่างๆ ทั่วประเทศตลอดทั้งปี

ทีมครูที่มีคุณภาพของ จุไรรัตน์ยิมส์

จุไรรัตน์ยิมส์ มีทีมครูผู้สอนที่ม่ีมาตรฐานสูง นำทีมโดย อ.สินสมุทร์ พุ่มทอง ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ หรือ Kukkiwon Master โดยได้ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์เทควันโดโลก และยังเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย อดีตผู้ตัดสินสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ประเภทต่อสู้ อดีตเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทพุมเซ่ 

การเรียนการสอน ระดับอายุ และอัตราค่าเรียน

• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 10-35 คน สำหรับสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-15 คน สำหรับสาขานวมินทร์

• รับอายุ 5 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
 

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

สาขานวมินทร์

วัน - รอบเวลาเรียน

อังคาร - ศุกร์

17.00 - 18.15

เสาร์

10.30 - 12.00

เสาร์ - อาทิตย์

10.00 - 11.30

อาทิตย์

10.30 - 12.00

 

11.45 - 13.15

 

 

 

13.30 - 15.00

 

 

เรียนได้ทุกวัน วันละ 1 รอบ

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ใน 1 เดือนเรียนกี่วันก็ได้

เดือนละ 4 ครั้ง

อัตราค่าเรียน

2,000 บาท / เดือน

1,300 บาท / เดือน


• ค่าลงทะเบียน 300 บาท
• ค่าชุดเทควันโด 850 บาท ขึ้นไป (ตามขนาด)
• ค่าเรียนชำระล่วงหน้า ครั้งละ 1 เดือน