Piano Service

จุไรรัตน์มิวสิค ให้บริการจูนเสียง-ซ่อม เปียโนทุกชนิด มีโรงงานเปียโนขนาดใหญ่ของตัวเอง ทำเรื่องเปียโนอย่างจริงจังครบวงจร มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีทีมช่างเปียโนที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการ จูนเสียง ปรับแต่ง ซ่อมกลไก แก้ไขสิ่งที่ติดขัด ขัดสีเคลือบเงา ลบรอยขีดข่วน เปลี่ยนหน้าคีย์ขาวใหม่ ซ่อมไม้แตก เปลี่ยนสีเปียโน และอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเปียโน

ทางบริษัทฯ ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมด้านเปียโนโดยเฉพาะมีการนำเข้าอะไหล่อย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน เพื่อมาใช้กับเปียโนที่เข้ามารับบริการ และมีการรับประกันหลังการบริการ

ให้บริการทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น มีทีมช่างประจำอยู่ตลอดเวลา ให้บริการด่วนได้ทันที


ทำไมถึงต้องใช้บริการจูนเสียง-ซ่อม เปียโนกับ จุไรรัตน์มิวสิค

• ประสบการณ์ 30 ปี มีความเป็นมืออาชีพ มีงานเต็มทุกวันเพราะลูกค้ามั่นใจในการบริการ
• เป็นรูปแบบองค์กร มีสถานที่ทำงานชัดเจน ติดต่อได้ตลอดเวลา ไม่เสี่ยงกับการให้คนไม่รู้จักเข้ามาจูนเปียโนถึงในบ้าน
• ไม่เสี่ยงกับการการสูญหาย หรือเสียหาย เมื่อต้องมีการยกเปียโนมาซ่อม
• ในการยกเปียโนมาซ่อม ใช้รถยกเปียโนติดตั้งระบบไฮดรอลิค มีความปลอดภัยแน่นอน 
• สะดวกรวดเร็ว มีศูนย์บริการครบทุกภาค กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น
• ค่าซ่อมเปียโน แบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุด 10 เดือน (มีดอกเบี้ยเล็กน้อยตามจริงที่ธนาคารเรียกเก็บ)
อัตราค่าบริการ ปรับตั้งเสียงเปียโน

 

 

กรุงเทพฯปริมณฑล

ราคา (บาท)

จังหวัดอื่นๆ

ราคา (บาท)

  Upright Piano

1,700

2,200

  Grand Piano

2,200

2,700


• อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมถึง บริการเช็ดทำความสะอาดภายใน เคลือบสีภายนอก และขัดเงาส่วนที่เป็นทองเหลือง 
• การให้บริการในจังหวัดอื่นๆ นอกเขตกรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวัน หากต้องการกำหนดวันเองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอัตราค่าบริการ งานสีเปียโน
 

 

ราคา (บาท)

Upright Piano

Grand Piano

  ขัดสี ปัดเงา

2,500 ขึ้นไป

3,000 - 5,000 ขึ้นไป

  ทำสีบางชิ้น

1,500 ขึ้นไป

1,500 ขึ้นไป

  ทำสีใหม่ทั้งหลัง (สีดำ)

Call

Call

  ทำสีใหม่ทั้งหลัง (สีไม้ / สีอื่นๆ)

Call

Callอัตราค่าบริการ งานซ่อมอื่นๆ
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

••••