รับสอนทฤษฎีดนตรี Online ให้นักเรียน

เหมาะสำหรับ
• คุณครูที่ไม่มีเวลา หรือไม่ค่อยชอบสอนทฤษฎีเอง
• นักเรียนที่จะสอบปฏิบัติเกรด 6-8 ที่จะต้องสอบผ่านทฤษฎีเกรด 5 ก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• คุณครูเน้นสอนปฏิบัติได้เต็มที่ตั้งแต่เกรด 1-8 ไม่ต้องเสียเวลาสอนทฤษฎีเอง
• นักเรียนได้เรียนรู้ครบถ้วนทั้งปฏิบัติ และทฤษฎี 

การสอนทฤษฎีดนตรี Online
• มีประสิทธิภาพ 100% เหมือนการเรียนตัวต่อตัวปกติ
• นักเรียนเรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ วันเวลาเรียนก็ยืดหยุ่นได้ 
• สอนตามแนวทางของ ABRSM โดยคณะครูของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ที่เชี่ยวชาญการสอนทฤษฎีดนตรี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้นะคะ​