รับสอนทฤษฎีดนตรี Online ให้นักเรียน

เหมาะสำหรับ
• คุณครูที่ไม่มีเวลา หรือไม่ค่อยชอบสอนทฤษฎีฯ เอง
• คุณครูที่มีนักเรียนที่เตรียมจะสอบปฏิบัติเกรด 6-8 แล้ว แต่ครูยังไม่มีเวลาเตรียมให้นักเรียนสอบทฤษฎีฯ เกรด 5

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• คุณครูเน้นสอนปฏิบัติได้เต็มที่ตั้งแต่เกรด 1-8 ไม่ต้องเสียเวลาสอนทฤษฎีฯ เอง
• นักเรียนได้เรียนรู้ครบถ้วนทั้งปฏิบัติ และทฤษฎี 

การสอนทฤษฎีดนตรี Online
• มีประสิทธิภาพ 100% เหมือนการเรียนตัวต่อตัวปกติ
• นักเรียนเรียน Online จากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ วันเวลาเรียนก็ยืดหยุ่นได้ 
• สอนตามแนวทางของ ABRSM โดยคณะครูของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ที่เชี่ยวชาญการสอนทฤษฎีดนตรี
• ทางจุไรรัตน์ฯ ดูแลการสอนอย่างดี มีการส่งรายงานความคืบหน้าการเรียน ให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้นะคะ​