อัตราค่าเรียน สาขานวมินทร์

 

Course

อายุ
ผู้เรียน​

จำนวน
นักเรียน

ต่อชั้น​

อัตราค่าเรียน (บาท / เดือน)

ดนตรีเด็กเล็ก

LMM

2 1/2 - 3 1/2

4 - 5

5,400

คอร์ส 1 • 12 ครั้ง

5,500

คอร์ส 2 • 12 ครั้ง

ดนตรีเด็กเล็ก

MfLM

3 1/2 - 4 1/2

8 - 10

2,100

Book 1, Book 2

2,200

Book 3, Book 4

เปียโน

ปี ขึ้นไป

1

2,600

Prep - G2

2,800

G3 - G5

3,600

G6 - G8

 

ไวโอลิน

6 ปี ขึ้นไป

1

2,600

Prep - G2

2,800

G3 - G5

3,600

G6 - G8

 

เชลโล

6 ปี ขึ้นไป

1

3,200

Prep - G2

3,400

G3 - G5

4,200

G6 - G8

 

กีตาร์

คลาสสิค

7 ปี ขึ้นไป

1

2,600

Prep - G2

2,800

G3 - G5

3,600

G6 - G8

 

4 - 5

1,800

Prep - G2

2,000

G3 - G5

2,100

​G6 - G8

 

กีตาร์

โฟล์ค, อูคูเลเล่

7 ปี ขึ้นไป

4 - 5

1,800

Book 1

1,900

Book 2

2,000

Book 3

 

กีตาร์

ไฟฟ้า, เบส

10 ปี ขึ้นไป

4 - 5

1,800

Book 1

1,900

Book 2

2,000

Style

 

กลองชุด

10 ปี ขึ้นไป

5

1,800

Book 1

1,900

Book 2

2,000

Style

 

เครื่องเป่า

Flute / Sax / Clarinet

7 ปี ขึ้นไป

1

2,600

Prep - G2

2,800

G3 - G5

3,600

G6 - G8

 

ทฤษฏีดนตรี

6 ปี ขึ้นไป

1

2,600

G1 - G2

2,800

G3 - G5

3,600

G6 - G8

 

ขับร้อง

6 ปี ขึ้นไป

1

2,400

ชั้นต้น

2,600

ชี้นกลาง

2,800

ชั้นสูง

3,000

Professional

วาดรูป - ศิลปะ

5 ปี ขึ้นไป

10

1,700

5-7 ปี

2,000

8-12 ปี

2,100

13 ปีขึ้นไป

 

เทควันโด

5 ปี ขึ้นไป

5 - 15

1,200

ดนตรีวัยเกษียณ

50 ปี ขึ้นไป

4 - 8

3,200 / Course

8 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

ลีลาศวัยเกษียณ

4,800 / Course

10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง


• ค่าลงทะเบียน 300 บาท เฉพาะครั้งแรกที่สมัครเรียนในแต่ละวิชา
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง) ยกเว้น วิชาที่เรียนเป็นคอร์ส และเทควันโด กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
• นักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนล่วงหน้า ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละเดือน
• ค่าหนังสือ และอุปกรณ์ นักเรียนเป็นผู้ซื้อเอง